Archív úřední desky

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.12.2020 01.04.2021 FÚ - podání daňového přiznání
Ing. Marek Pokorný
01.10.2020 12.10.2020 Zrušení posvícení
MVDr. Martin Kuřítka
07.09.2020 22.09.2020 Rozhodnití KÚJmK - výjimka čmeláci
Ing. Marek Pokorný
15.04.2020 16.05.2020 Zápis do Mateřské školy 2020
Ing. Marek Pokorný
13.02.2020 02.03.2020 Záměr uzavření smlouvy s Citonicemi
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 17.09.2019 Veřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem
Ing. Marek Pokorný
30.04.2019 30.05.2019 Výjimka z ochrany chráněných žab - vedecký účel
Ing. Marek Pokorný
31.01.2019 04.03.2019 Palivové dříví
Jiří Tunka
19.11.2018 30.01.2019 Dražební vyhláška
Jiří Tunka
02.07.2018 04.08.2018 Konkurz na místo ředitelky MŠ
Jiří Tunka
30.05.2018 26.06.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
MVDr. Martin Kuřítka
11.04.2018 16.05.2018 Zápis do MŠ na školní rok 2018/19
Jiří Tunka
21.03.2018 28.05.2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Jiří Tunka
22.02.2018 08.06.2018 Konkurz na místo ředitele/ky MŠ Bezkov
Jiří Tunka
08.02.2018 28.12.2018 Policie varuje - Falešní plynaři
MVDr. Martin Kuřítka
19.12.2017 19.01.2018 Opatření obecné povahy - regulace bobra
Jiří Tunka
21.11.2017 21.12.2017 Volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro období 2018 - 2022
Jiří Tunka
06.11.2017 31.01.2018 Informace Kordis JmK o změnách ve veřejné dopravě
Jiří Tunka
06.11.2017 07.12.2017 Návrh opatření obecné povahy - regulace bobra
Jiří Tunka
30.10.2017 30.11.2017 Opatření obecné povahy vydané KÚ JmK
Jiří Tunka
18.10.2017 17.10.2018 EON - ořez dřevin kolem el. vedení
Jiří Tunka
25.09.2017 12.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
Jiří Tunka
15.09.2017 22.10.2017 Záměr prodeje pozemku
Jiří Tunka
21.08.2017 05.09.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Jiří Tunka
02.05.2017 31.12.2017 Program Dešťovka
Jiří Tunka
03.04.2017 02.05.2017 Žádost o koupi pozemku, Antonín a Zdeňka Klikovi
Jiří Tunka
15.03.2017 14.04.2017 Žádost o koupi obecního pozemku, Marie Medunová
Jiří Tunka
02.03.2017 01.04.2017 Žádost o koupi obecního pozemku, Karolína Křížová
Jiří Tunka
09.02.2017 27.02.2017 Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místního pořádku za rok 2016
MVDr. Martin Kuřítka
19.01.2017 31.03.2017 Nařízení Státní veterinární správy ohledně ptačí chřipky
MVDr. Martin Kuřítka
29.11.2016 14.12.2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
Jiří Tunka
06.09.2016 06.04.2017 Informace společnosti EON k ořezu dřevin okolo el. vedení
Jiří Tunka
05.09.2016 05.09.2017 Epidemie infekční žloutenky
Jiří Tunka
18.08.2016 04.09.2016 Počet a sídlo volebního oksrku
Jiří Tunka
18.08.2016 30.09.2016 Źádost o vydání voličského průkazu
Jiří Tunka
08.08.2016 25.08.2016 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Jiří Tunka
06.06.2016 22.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
Jiří Tunka
12.05.2016 31.12.2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti
MVDr. Martin Kuřítka
11.01.2016 28.01.2016 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Jiří Tunka
01.01.2016 08.02.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Účetní obce Bezkov
Jiří Tunka
27.10.2015 11.11.2015 Projekt kanalizace
Jiří Tunka
27.08.2015 12.09.2015 Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Znojmo
Jiří Tunka
18.08.2015 30.11.2015 Oprava silnice Znojmo - Hradiště
Jiří Tunka
03.06.2015 31.12.2015 Výměna průkazů ZTP
Jiří Tunka
04.05.2015 19.05.2015 Informace o návrhu územního rozhodnutí
Jiří Tunka
12.04.2015 20.05.2015 Informace k zápisu do Mateřské školy
Jiří Tunka
26.01.2015 12.02.2015 Návrh výroku: Rozhodnutí o umístění stavby
MVDr. Martin Kuřítka
02.01.2015 23.01.2015 Zahájení zjišťovacího řízení - Národní plán povodí Dunaje
MVDr. Martin Kuřítka
10.12.2014 25.12.2014 Seznamy dokumentů vyvěšených na eUD v letech 2007-13
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.07.2021 16.09.2021 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Ing. Marek Pokorný
25.11.2020 25.12.2020 Oznámení záměru směny pozemku
Ing. Marek Pokorný
30.01.2020 01.03.2020 Oznámení částečné revize katastru nemovitostí
Ing. Marek Pokorný
30.01.2020 01.03.2020 Vyhlášení obnovy katastrálního operátu do digitální podoby
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 246
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 279/1
Ing. Marek Pokorný
19.09.2019 04.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Ing. Marek Pokorný
16.01.2019 28.02.2019 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
24.09.2018 08.11.2018 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 724
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 725
Jiří Tunka
01.02.2018 01.08.2019 Chybně označený vlastník parcely, verze 2018
Jiří Tunka
31.07.2017 30.08.2017 Oznámení o návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Jiří Tunka
05.06.2017 05.07.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Jiří Tunka
03.04.2017 18.05.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Jiří Tunka
02.01.2017 06.02.2017 Revize katastru nemovitostí za účelem digitalizace
Jiří Tunka
06.09.2016 02.02.2018 Chybně označený vlastník parcely, verze 2016
Jiří Tunka
11.01.2016 02.03.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci Zabaged
MVDr. Martin Kuřítka

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.07.2021 30.07.2021 Rozhodnutí KÚJmK - výjimka sběru chráněných živočichů
Ing. Marek Pokorný
01.06.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška MZe - národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
Ing. Marek Pokorný
25.05.2021 10.06.2021 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Plánovaná uzavírka silnice v Gránicích
Ing. Marek Pokorný
22.04.2021 27.04.2021 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2021
MVDr. Martin Kuřítka
05.01.2021 23.01.2021 Rozhodnutí hejtmana JmK - nařízení pracovní povinnosti
Ing. Marek Pokorný
09.11.2020 11.12.2020 Veř. vyhláška MěÚ Znojmo - stavební povolení kanalizace
Ing. Marek Pokorný
03.11.2020 19.11.2020 Oznámení MěÚ Znojmo - uzavírka silnice
Ing. Marek Pokorný
26.10.2020 12.11.2020 MěÚ Znojmo - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Ing. Marek Pokorný
19.10.2020 10.11.2020 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
21.09.2020 21.10.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Ing. Marek Pokorný
07.08.2020 28.08.2020 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany bobra
Ing. Marek Pokorný
28.07.2020 13.08.2020 Veteřjná vyhláška MZe - lesy
Ing. Marek Pokorný
14.05.2020 01.07.2020 Veřejná vyhláška JmK - oznámení zveřejnění aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
11.05.2020 01.07.2020 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
23.04.2020 26.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam
Ing. Marek Pokorný
08.04.2020 12.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2020
Ing. Marek Pokorný
06.04.2020 08.05.2020 Veřejná vyhláška MZe - kůrovec
Ing. Marek Pokorný
29.01.2020 14.02.2020 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných živočichů
Ing. Marek Pokorný
20.01.2020 05.02.2020 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných živočichů
Ing. Marek Pokorný
10.12.2019 12.01.2020 Veřejná vyhláška MZe - lesy
Ing. Marek Pokorný
23.09.2019 10.10.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace zásad územního rozvoje JMK
Ing. Marek Pokorný
30.05.2019 15.06.2019 veřejná vyhláška MŽP - komár velký
Ing. Marek Pokorný
11.03.2019 11.04.2019 Veřejná vyhláška MŽP - regulace kormoránů
Jiří Tunka
20.06.2018 30.09.2018 Nařízení MěÚ Znojmo č. 3/2018
Jiří Tunka
26.04.2018 25.05.2018 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2018
Jiří Tunka
07.11.2017 30.11.2017 Veřejná vyhláška Mze - lesy
Jiří Tunka
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška Mze - lesy
Jiří Tunka
27.04.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí na rok 2017
Jiří Tunka
24.10.2016 11.11.2016 Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy
Jiří Tunka
01.08.2016 17.08.2016 veřejná vyhláška MÚ Znojmo - lesy
Jiří Tunka
28.04.2016 12.06.2016 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitostí pro rok 2016
Jiří Tunka
25.04.2016 08.06.2016 Veřejná vyhláška - Územní plán kraje
Jiří Tunka
15.02.2016 21.02.2016 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu při uzavírce silnice Znojmo - Hradiště
Jiří Tunka