Symboly obce Bezkov jsou prapor a znak. Dekret na jejich užívání obdržela tehdejší starostka Šárka Freiová 25. února 2002 při slavnostním ceremoniálu z rukou tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny parlamentu ČR prof. Václava Klause.

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu

Bezkov (dříve též Veskov, Beskov) leží v širokém mělkém údolí Gránického potoka (sp. Hradnice), levobřežního přítoku Dyje. První písemná zpráva o existenci osady pochází z r. 1252, kdy ji markrabě Přemysl Otakar potvrzuje coby majetek proboštství křížovníků s červenou hvězdou na Hradisku u sv. Hippolyta u Znojma. Po Bezkovu se v r. 1385 psali Bohuslav, Jan a Martin z Bezkova. Ves byla však neustále spojena s Hradiskem a křížovníkům náležela až do r. 1848.

V obci není významnějších památek, je zde Poklona z r. 1796 a kaple z r. 1855 s obrazem neposkvrněného početí Panny Marie. Snad z 18. století je pečeť Bezkova s motivem radlice ve štítě renesančního tvaru, s opisem PECZET. POCTIWE. OBCZE….

Tvůrce návrhů znaku a praporu využil pečetního znamení, které obohatil o symboly řádu křížovníků s červenou hvězdou a Panny Marie. Modré pole znaku symbolizuje potok protékající katastrem obce. Z předpokládaného návrhu bezkovského znaku vychází vychází i zjednodušený návrh praporu, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

znak bezkova 1prapor bezkova 1