Vyhlášky obce

Vyhláška č. 2/2021 o poplatcích za odpady

Vyhláška č. 1/2021 o odpadech - třídění, shromažďování atp.

Vyhláška č. 3/2020 řád veřejného pohřebiště

Vyhláška č. 1/2019 o mísním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2019 o poplatcích za odpady

Vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Bezkov.

Vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 1/2004 požární řád obce

 

Zrušené a novelizované a jinak neúčinné vyhlášky

Vyhláška č. 1/2020 o odpadech - třídění, shromažďování atp.

Vyhláška č. 2/2020 o poplatcích za odpady - novela vyhl. 2/2019.

Vyhláška č. 5/2017, kterou se ruší vyhlášky č. 2/2017, 3/2017 a 4/2017.

Vyhláška č. 4/2017, o regulaci prodeje, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti (zrušeno)

Vyhláška č. 3/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci (zrušeno)

Vyhláška č. 2/2017, o zákazu kouření a používání elektr. cigaret na veřejných prostranstvích obce Bezkova (zrušeno)

Vyhláška č. 2/2015 o odpadech. (novelizováno)

Vyhláška č. 1/2015 o odpadech. (novelizováno)

Vyhláška č. 2/2010 o mísním poplatku ze psů (novelizováno)