Projekt kanalizace

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Projekt kanalizace Bezkov představený na veřejné schůzi dne 24. října 2015.

Projekt bude ještě upravován dle připomínek občanů.

Důležitá je především část D - projekt kanalizace po obci.

Části A,B a C jsou vedení do Citonic, kde je již postavena čistička odpadních vod.


Vyvěšeno: 27.10.2015

Sejmuto: 11.11.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka