Dotované akce v Bezkově

Podpora provozu venkovské prodejny

V roce 2023 přispěla obec Bezkov a Jihomoravský kraj na provoz prodejny smíšeného zboží v Bezkově.

2023 dotace jmk obchodm

Parkoviště u hřbitova

V roce 2022 započala stavba parkoviště u hřbitova. V první etapě byly vystavěny 3 parkovací místa, z toho jedno pro invalidy.

Akce byla financovaná z dotace Jihomoravského kraje a z vlastního rozpočtu Obce.

V budoucnu se uvažuje rozšíření o další 3 stání, které zatím neumožňuje aktuální územní plán.