Dotované akce v Bezkově

Parkoviště u hřbitova

V roce 2022 započala stavba parkoviště u hřbitova. V první etapě byly vystavěny 3 parkovací místa, z toho jedno pro invalidy.

Akce byla financovaná z dotace Jihomoravského kraje a z vlastního rozpočtu Obce.

V budoucnu se plánuje rozšíření o další 3 stání, které zatím neumožňuje aktuální územní plán.