První písemná zmínka pochází z roku 1252, která potvrzuje rozhodnutí z roku 1240 o přidělení Bezkova pod správu Proboštstí na Hradišti. Bezkov byl vždy obcí ryze českou, k poněmčení došlo pouze při osídlení po třicetileté válce, později se obec vrýázila ke své původní národnosti . V roce 1868, v době Národního obrození, podal místní starosta Dominik Frnaz na okresním hejtmanství dorazný protest, aby hejtmanství posílalo českým obcím dopisy a nařízení v řeči mateřské a aby starostům bylo v úředních dnech přednášeno v moravské řeči.

První světová válka zasáhla obec pouze tak, že byli odvedeni muži na vojnu a probíhaly pravidelné sbírky potravin, peněz, kovů, látek a dalších věcí. Z kaple byl zabaven větší zvon o váze 150 kg.

V době hospodářské krize byla do vsi zaváděna elektřina. Spousta místních tak našla příležitost k práci při stavbě místní sítě. Ke slavnostnímu spuštění došlo 17. června 1931. V roce 1937 byl do vsi zaveden telefon. 

Po zabrání pohraničních obcí Německem v roce 1938 se Bezkov s Mašovicemi na přechodnou dobu ocitnul prakticky na uzavřeném ostrově, protože s německými obcemi Milíčovice, Lukov a Podmolí byly zabrány také ryze české Citonice, takže do vnitrozemí z Bezkova nevedla žádná cesta. Přístup byl možný pouze přes mokré louky a potok bez mostku. Za 6 týdnů byly Citonice vráceny a němci zabrali Mašovice.

Více zde:
Kronika obce Bezkova 
Staré fotoalbum s komentáři