Poplatky

Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč na osobu ročně.

U chalup používaných k rekreaci činí poplatek 600,- Kč za chalupu.
Poplatek je stanoven vyhláškou č. 2/2021. Osvobozeni jsou občané, kteří v tomto roce dovrší 80 a více let a děti narozené v tomto roce.

Poplatek za psa činí 100,- Kč ročně za prvního psa.

Za každého dalšího psa u stejného majitele se platí 150,- Kč ročně.
Poplatek je stanoven vyhláškou č. 1/2019.

Termín úhrady jednorázových poplatků je do 30. 6. běžného roku.

Poplatky je možné uhradit:

  1. hotově na obecním úřadě v úředních hodinách od 1. 2. 2023

  2. převodem, číslo účtu 10326741/0100, variabilní symbol je číslo popisné.