Archív úřední desky

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.11.2023 20.11.2023 Návrh opatření obecné povahy - výjimka u chráněného bobra
Ing. Marek Pokorný
21.07.2023 11.08.2023 Výzva k podání nabídky - MEK Bezkov
Ing. Marek Pokorný
30.05.2023 16.06.2023 Záměr poskytnutí daru
Ing. Marek Pokorný
22.03.2023 05.04.2023 Odstávka vodovodu
Ing. Marek Pokorný
13.03.2023 30.06.2023 Informace Státní veterinární správy
Ing. Marek Pokorný
08.03.2023 26.03.2023 Oznámení o konání valné hromady MS Mašovice
Ing. Marek Pokorný
09.11.2022 03.11.2023 Ořez dřevin okolo elektrického vedení 2022
Ing. Marek Pokorný
10.07.2022 27.09.2022 Oznámení záměru poskytnutí daru
Ing. Marek Pokorný
31.01.2022 16.02.2022 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje, Odry a Labe
Ing. Marek Pokorný
06.12.2021 07.01.2022 Ořez dřevin okolo elektrického vedení
Ing. Marek Pokorný
23.11.2021 29.01.2022 Milostivé léto
Ing. Marek Pokorný
11.11.2021 31.12.2021 Volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro období 2022 - 2026
Ing. Marek Pokorný
13.10.2021 30.11.2021 Adresa MVČR pro výdej dokladů ve zrychleném režimu.
Ing. Marek Pokorný
28.12.2020 01.04.2021 FÚ - podání daňového přiznání
Ing. Marek Pokorný
01.10.2020 12.10.2020 Zrušení posvícení
MVDr. Martin Kuřítka
07.09.2020 22.09.2020 Rozhodnití KÚJmK - výjimka čmeláci
Ing. Marek Pokorný
15.04.2020 16.05.2020 Zápis do Mateřské školy 2020
Ing. Marek Pokorný
13.02.2020 02.03.2020 Záměr uzavření smlouvy s Citonicemi
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 17.09.2019 Veřejnoprávní smlouva s Městem Znojmem
Ing. Marek Pokorný
30.04.2019 30.05.2019 Výjimka z ochrany chráněných žab - vedecký účel
Ing. Marek Pokorný
31.01.2019 04.03.2019 Palivové dříví
Jiří Tunka
19.11.2018 30.01.2019 Dražební vyhláška
Jiří Tunka
02.07.2018 04.08.2018 Konkurz na místo ředitelky MŠ
Jiří Tunka
20.06.2018 31.12.2022 Udělení výjimky k odchytu chráněných živočichů
Jiří Tunka
30.05.2018 26.06.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
MVDr. Martin Kuřítka
11.04.2018 16.05.2018 Zápis do MŠ na školní rok 2018/19
Jiří Tunka
21.03.2018 28.05.2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Jiří Tunka
22.02.2018 08.06.2018 Konkurz na místo ředitele/ky MŠ Bezkov
Jiří Tunka
08.02.2018 28.12.2018 Policie varuje - Falešní plynaři
MVDr. Martin Kuřítka
19.12.2017 19.01.2018 Opatření obecné povahy - regulace bobra
Jiří Tunka
21.11.2017 21.12.2017 Volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro období 2018 - 2022
Jiří Tunka
06.11.2017 31.01.2018 Informace Kordis JmK o změnách ve veřejné dopravě
Jiří Tunka
06.11.2017 07.12.2017 Návrh opatření obecné povahy - regulace bobra
Jiří Tunka
30.10.2017 30.11.2017 Opatření obecné povahy vydané KÚ JmK
Jiří Tunka
18.10.2017 17.10.2018 EON - ořez dřevin kolem el. vedení
Jiří Tunka
25.09.2017 12.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
Jiří Tunka
15.09.2017 22.10.2017 Záměr prodeje pozemku
Jiří Tunka
21.08.2017 05.09.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Jiří Tunka
02.05.2017 31.12.2017 Program Dešťovka
Jiří Tunka
03.04.2017 02.05.2017 Žádost o koupi pozemku, Antonín a Zdeňka Klikovi
Jiří Tunka
15.03.2017 14.04.2017 Žádost o koupi obecního pozemku, Marie Medunová
Jiří Tunka
02.03.2017 01.04.2017 Žádost o koupi obecního pozemku, Karolína Křížová
Jiří Tunka
09.02.2017 27.02.2017 Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místního pořádku za rok 2016
MVDr. Martin Kuřítka
19.01.2017 31.03.2017 Nařízení Státní veterinární správy ohledně ptačí chřipky
MVDr. Martin Kuřítka
29.11.2016 14.12.2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
Jiří Tunka
06.09.2016 06.04.2017 Informace společnosti EON k ořezu dřevin okolo el. vedení
Jiří Tunka
05.09.2016 05.09.2017 Epidemie infekční žloutenky
Jiří Tunka
18.08.2016 04.09.2016 Počet a sídlo volebního oksrku
Jiří Tunka
18.08.2016 30.09.2016 Źádost o vydání voličského průkazu
Jiří Tunka
08.08.2016 25.08.2016 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Jiří Tunka
06.06.2016 22.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
Jiří Tunka
12.05.2016 31.12.2016 Jak je to s cestovními doklady pro děti
MVDr. Martin Kuřítka
11.01.2016 28.01.2016 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Jiří Tunka
01.01.2016 08.02.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Účetní obce Bezkov
Jiří Tunka
27.10.2015 11.11.2015 Projekt kanalizace
Jiří Tunka
27.08.2015 12.09.2015 Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Znojmo
Jiří Tunka
18.08.2015 30.11.2015 Oprava silnice Znojmo - Hradiště
Jiří Tunka
03.06.2015 31.12.2015 Výměna průkazů ZTP
Jiří Tunka
04.05.2015 19.05.2015 Informace o návrhu územního rozhodnutí
Jiří Tunka
12.04.2015 20.05.2015 Informace k zápisu do Mateřské školy
Jiří Tunka
26.01.2015 12.02.2015 Návrh výroku: Rozhodnutí o umístění stavby
MVDr. Martin Kuřítka
02.01.2015 23.01.2015 Zahájení zjišťovacího řízení - Národní plán povodí Dunaje
MVDr. Martin Kuřítka
10.12.2014 25.12.2014 Seznamy dokumentů vyvěšených na eUD v letech 2007-13
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.06.2022 24.06.2022 Záměr pronájmu pozemků
Ing. Marek Pokorný
05.10.2021 08.11.2021 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Ing. Marek Pokorný
29.07.2021 16.09.2021 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Ing. Marek Pokorný
25.11.2020 25.12.2020 Oznámení záměru směny pozemku
Ing. Marek Pokorný
30.01.2020 01.03.2020 Oznámení částečné revize katastru nemovitostí
Ing. Marek Pokorný
30.01.2020 01.03.2020 Vyhlášení obnovy katastrálního operátu do digitální podoby
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 246
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 10.12.2019 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 279/1
Ing. Marek Pokorný
19.09.2019 04.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Ing. Marek Pokorný
01.08.2019 09.05.2022 Chybně označený vlastník parcely, verze 2019
Ing. Marek Pokorný
16.01.2019 28.02.2019 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
24.09.2018 08.11.2018 Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu Bezkova
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 724
Jiří Tunka
13.07.2018 01.08.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 725
Jiří Tunka
01.02.2018 01.08.2019 Chybně označený vlastník parcely, verze 2018
Jiří Tunka
31.07.2017 30.08.2017 Oznámení o návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Bezkov
Jiří Tunka
05.06.2017 05.07.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Jiří Tunka
03.04.2017 18.05.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Jiří Tunka
02.01.2017 06.02.2017 Revize katastru nemovitostí za účelem digitalizace
Jiří Tunka
06.09.2016 02.02.2018 Chybně označený vlastník parcely, verze 2016
Jiří Tunka
11.01.2016 02.03.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci Zabaged
MVDr. Martin Kuřítka

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.10.2023 01.12.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 6
Ing. Marek Pokorný
02.10.2023 23.10.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MVDr. Martin Kuřítka
02.10.2023 01.12.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 5
Ing. Marek Pokorný
19.09.2023 09.10.2023 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice 2
MVDr. Martin Kuřítka
19.09.2023 09.10.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 4
Ing. Marek Pokorný
11.09.2023 24.10.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Územní plán Podmolí
Ing. Marek Pokorný
29.08.2023 08.10.2023 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
14.08.2023 29.08.2023 Rozhodnutí KÚJmK - zrušení rizika požárů
Ing. Marek Pokorný
14.08.2023 01.09.2023 Sdělení MěÚ Znojmo - odchyt kormorána na Znojemsku
Ing. Marek Pokorný
27.07.2023 31.08.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 3
Ing. Marek Pokorný
15.06.2023 22.07.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 2
Ing. Marek Pokorný
13.06.2023 30.06.2023 Rozhodnutí KÚ JmK - změna odborného zástupce VaK
Ing. Marek Pokorný
08.06.2023 23.06.2023 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice
Ing. Marek Pokorný
08.06.2023 23.06.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - dopravní omezení při výstavbě kanalizace Bezkov 2
Ing. Marek Pokorný
01.06.2023 16.06.2023 Zahájení územního řízení - kanalizační přípojky 2
Ing. Marek Pokorný
27.04.2023 31.05.2023 Rozhodnutí KÚ JmK - zamítnutí výjimky u chráněné sovy pálené
Ing. Marek Pokorný