Opatření obecné povahy vydané KÚ JmK

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.10.2017

Sejmuto: 30.11.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka