Zastupitelstvo obce Bezkov

 • Ing. Marek Pokorný
 • Martin Klika
 • Jan Trojan ml.
 • MVDr. Martin Kuřítka
 • Bc. Ida Holíková
 • Tomáš Voříšek
 • Bc. Jan Jasenský, DiS.

Vedení obce

 • Ing. Marek Pokorný, starosta
 • Martin Klika, místostarosta

Finanční výbor

 • MVdr. Martin Kuřítka, předseda 
 • Bc. Jan Jasenský
 • Václav Kilhof

Kontrolní výbor

 • Tomáš Voříšek, předseda
 • Bc. Ida Holíková
 • Jan trojan ml.

Kulturní výbor

 • Bc. Ida Holíková, předsedkyně 
 • Bc. Jan jasenský, DiS.
 • Mgr. Jana Zifčáková