Letopisy obce Bezkova, které sepsal první učitel na zdejší škole Josef Svoboda: http://kronika.bezkov.cz/