Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.06.2018 31.12.2022 Udělení výjimky k odchytu chráněných živočichů
Jiří Tunka
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.05.2022 09.05.2032 Nedostatečně identifikované nemovitosti, stav k 1.2.2022
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - kůrovcová kalamita
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.09.2022 - Rozpočtové opatření 7/2022
MVDr. Martin Kuřítka
04.08.2022 - Rozpočtové opatření 6/2022
Ing. Marek Pokorný
28.07.2022 - Rozpočtové opatření 5/2022
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Závěrečný účet Obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Rozpočtové opatření 4/2022
Ing. Marek Pokorný
01.06.2022 - Rozpočtové opatření 3/2022
Ing. Marek Pokorný
29.04.2022 - Rozpočtové opatření 2/2022
Ing. Marek Pokorný
12.04.2022 - Rozpočtové opatření 1/2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Schválený rozpočet na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2023 - 25
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025
Ing. Marek Pokorný

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.08.2022 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace - parkoviště u hřbitova
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.09.2022 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2022, verze k 29.9.
Ing. Marek Pokorný
02.06.2022 - Návrh závěrečného účtu VaK za rok 2021
Ing. Marek Pokorný

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.06.2022 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku pro občany Ukrajiny
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 2/2021 o poplatcích za odpadové hospodářství
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 1/2021 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
01.01.2007 - Všechny veřejné vyhlášky obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.09.2022 12.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bezkov
Ing. Marek Pokorný

Mateřská škola

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.12.2021 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-24
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Na léta 2023-24
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Schválený rozpočet MŠ Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.04.2021 - Žádosti a odpovědi za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka