Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.11.2022 - Ořez dřevin okolo elektrického vedení 2022
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.06.2018 31.12.2022 Udělení výjimky k odchytu chráněných živočichů
Jiří Tunka
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.05.2022 09.05.2032 Nedostatečně identifikované nemovitosti, stav k 1.2.2022
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška MZe - úprava hospodaření v lesích
Ing. Marek Pokorný
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - kůrovcová kalamita
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.11.2022 - Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2023 - 26
Ing. Marek Pokorný
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2026
Ing. Marek Pokorný
29.11.2022 - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Bezkov na rok 2023
MVDr. Martin Kuřítka
29.11.2022 - Návrh rozpočtu na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
28.11.2022 - Rozpočtové opatření 10/2022
Ing. Marek Pokorný
07.10.2022 - Rozpočtové opatření 9/2022
Ing. Marek Pokorný
12.09.2022 - Rozpočtové opatření 8/2022
Ing. Marek Pokorný
01.09.2022 - Rozpočtové opatření 7/2022
MVDr. Martin Kuřítka
04.08.2022 - Rozpočtové opatření 6/2022
Ing. Marek Pokorný
28.07.2022 - Rozpočtové opatření 5/2022
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Závěrečný účet Obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Rozpočtové opatření 4/2022
Ing. Marek Pokorný
01.06.2022 - Rozpočtové opatření 3/2022
Ing. Marek Pokorný
29.04.2022 - Rozpočtové opatření 2/2022
Ing. Marek Pokorný
12.04.2022 - Rozpočtové opatření 1/2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Schválený rozpočet na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2023 - 25
Ing. Marek Pokorný
15.03.2022 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025
Ing. Marek Pokorný

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.08.2022 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace - parkoviště u hřbitova
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.12.2022 - Návrh rozpočtu VAK na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
05.12.2022 - Návrh rozpočtového výhledu VAK na léta 2024-26
Ing. Marek Pokorný
29.09.2022 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2022, verze k 29.9.
Ing. Marek Pokorný
02.06.2022 - Návrh závěrečného účtu VaK za rok 2021
Ing. Marek Pokorný

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.06.2022 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku pro občany Ukrajiny
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 2/2021 o poplatcích za odpadové hospodářství
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 1/2021 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
01.01.2007 - Všechny veřejné vyhlášky obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 29.01.2023 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
Ing. Marek Pokorný
28.11.2022 29.01.2023 Oznámení 1. zasedání volební komise
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Počet a sídlo volebního okrsku
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Jmenování zapisovatele
Ing. Marek Pokorný

Mateřská škola

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný
29.11.2022 - Návrh rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
29.11.2022 - Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný
29.11.2022 - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023-24
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Na léta 2023-24
Ing. Marek Pokorný
17.12.2021 - Schválený rozpočet MŠ Bezkov na rok 2022
Ing. Marek Pokorný

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.12.2022 15.12.2022 Oznámení termínu 7. zasedání zastupitelstva
Ing. Marek Pokorný
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.04.2021 - Žádosti a odpovědi za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka