Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.09.2023 - Přihláška k napojení na splaškovou kanalizaci
Ing. Marek Pokorný
07.02.2023 - Informace o odpadech
Ing. Marek Pokorný
09.11.2022 - Ořez dřevin okolo elektrického vedení 2022
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.09.2023 - Nedostatečně identifikované nemovitosti, stav k 1.8.2023
Ing. Marek Pokorný
09.05.2022 07.05.2032 Nedostatečně identifikované nemovitosti, stav k 1.2.2022
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.09.2023 09.10.2023 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice 2
MVDr. Martin Kuřítka
19.09.2023 09.10.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 4
Ing. Marek Pokorný
11.09.2023 24.10.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Územní plán Podmolí
Ing. Marek Pokorný
29.08.2023 08.10.2023 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
07.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška MZe - úprava hospodaření v lesích
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.09.2023 - Rozpočtové opatření 5/2023
Ing. Marek Pokorný
01.08.2023 - Rozpočtové opatření 4/2023
Ing. Marek Pokorný
16.06.2023 - Závěrečný účet Obce Bezkov za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
16.06.2023 - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
08.06.2023 - Rozpočtové opatření 3/2023
Ing. Marek Pokorný
13.03.2023 - Rozpočtové opatření 2/2023
Ing. Marek Pokorný
13.02.2023 - Rozpočtové opatření 1/2023
Ing. Marek Pokorný
13.02.2023 - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření obce Bezkov v roce 2023
Ing. Marek Pokorný
29.12.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
29.12.2022 - Schválený rozpočet na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
22.12.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2023 - 26
Ing. Marek Pokorný
22.12.2022 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026
Ing. Marek Pokorný

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.07.2023 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace na provoz venkovské prodejny
Ing. Marek Pokorný
30.06.2023 - Darovací smlouva na provoz venkovské prodejny.
Ing. Marek Pokorný
23.06.2023 - Smlouva s MěÚ Znojmo - evidence obyvatel
Ing. Marek Pokorný
22.10.2022 - Smlouva s VaK o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ing. Marek Pokorný
31.08.2022 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace - parkoviště u hřbitova
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.07.2023 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2023, verze k 24.7.
Ing. Marek Pokorný
01.06.2023 - Návrh závěrečného účtu VaK za rok 2022
Ing. Marek Pokorný

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.04.2023 31.12.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku pro občany Ukrajiny v roce 2023
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 2/2021 o poplatcích za odpadové hospodářství
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 1/2021 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
01.01.2007 - Všechny veřejné vyhlášky obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Mateřská škola

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.01.2023 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný
12.01.2023 - Schválený rozpočet MŠ Bezkov na rok 2023
MVDr. Martin Kuřítka
12.01.2023 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
12.01.2023 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2023 - Žádosti a odpovědi za rok 2023
Ing. Marek Pokorný
15.01.2022 - Žádosti a odpovědi za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
19.04.2021 - Žádosti a odpovědi za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka