Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.06.2018 31.12.2022 Udělení výjimky k odchytu chráněných živočichů
Jiří Tunka
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.08.2019 01.08.2029 Chybně označený vlastník parcely, verze 2019
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - kůrovcová kalamita
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.09.2021 - Rozpočtové opatření 5/2021
Ing. Marek Pokorný
13.08.2021 - Rozpočtové opatření 4/2021
Ing. Marek Pokorný
05.08.2021 - Rozpočtové opatření 3/2021
Ing. Marek Pokorný
28.06.2021 - Oznámení o zveřejnění doplněného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2022 - 25
Ing. Marek Pokorný
28.06.2021 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 - doplněný
Ing. Marek Pokorný
28.06.2021 - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Bezkov za rok 2020
Ing. Marek Pokorný
28.06.2021 - Závěrečný účet Obce Bezkov za rok 2020
Ing. Marek Pokorný
10.06.2021 - Rozpočtové opatření 2/2021
Ing. Marek Pokorný
11.05.2021 - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření obce Bezkov v roce 2021-1
Ing. Marek Pokorný
11.05.2021 - Rozpočtové opatření 1/2021
Ing. Marek Pokorný
30.04.2021 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2021
Ing. Marek Pokorný
30.04.2021 - Schválený rozpočet na rok 2021
Ing. Marek Pokorný

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2021 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2021, verze k 3.8.
Ing. Marek Pokorný

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2007 - Všechny veřejné vyhlášky obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.09.2021 10.10.2021 Vyrozumění volební komise o termínech školení
Ing. Marek Pokorný
09.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Ing. Marek Pokorný
26.08.2021 04.10.2021 Oznámení 1. zasedání volební komise
Ing. Marek Pokorný
09.08.2021 11.10.2021 Počet a sídlo volebního okrsku
Ing. Marek Pokorný
06.08.2021 11.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Ing. Marek Pokorný
06.08.2021 11.10.2021 Jmenování zapisovatele OVK
Ing. Marek Pokorný

Mateřská škola

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2020 - Schválený rozpočet MŠ Bezkov na rok 2021
Ing. Marek Pokorný
14.12.2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Na léta 2022-23
Ing. Marek Pokorný
14.12.2020 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2021
Ing. Marek Pokorný
14.12.2020 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022-23
Ing. Marek Pokorný

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.04.2021 - Žádosti a odpovědi za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka

Sčítání lidu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.02.2021 31.12.2021 Oznámení o konání sčítání lidu
Ing. Marek Pokorný
18.02.2021 31.12.2021 Dopis obyvatelům ke sčítání lidu
Ing. Marek Pokorný