Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.05.2023 16.06.2023 Záměr poskytnutí daru
Ing. Marek Pokorný
13.03.2023 30.06.2023 Informace Státní veterinární správy
Ing. Marek Pokorný
07.02.2023 - Informace o odpadech
Ing. Marek Pokorný
09.11.2022 - Ořez dřevin okolo elektrického vedení 2022
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Pozemky, katastr, územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.05.2022 09.05.2032 Nedostatečně identifikované nemovitosti, stav k 1.2.2022
Ing. Marek Pokorný

Rozhodnutí a veřejné vyhlášky od vyšších úřadů

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.03.2023 15.06.2023 Rozhodnutí - Povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice
Ing. Marek Pokorný
21.02.2023 12.06.2023 Oznámení o uzavírkách silnic během výstavby kanalizace
MVDr. Martin Kuřítka
07.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška MZe - úprava hospodaření v lesích
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka

Rozpočty a závěrečné účty obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.05.2023 16.06.2023 Návrh závěrečného účtu Obce Bezkov za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
30.05.2023 16.06.2023 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
13.03.2023 - Rozpočtové opatření 2/2023
Ing. Marek Pokorný
13.02.2023 - Rozpočtové opatření 1/2023
Ing. Marek Pokorný
13.02.2023 - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření obce Bezkov v roce 2023
Ing. Marek Pokorný
29.12.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
29.12.2022 - Schválený rozpočet na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
22.12.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bezkov na léta 2023 - 26
Ing. Marek Pokorný
22.12.2022 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
27.06.2022 - Závěrečný účet Obce Bezkov za rok 2021
Ing. Marek Pokorný

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.10.2022 - Smlouva s VaK o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ing. Marek Pokorný
31.08.2022 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace - parkoviště u hřbitova
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný

VaK - Vodovody a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.01.2023 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2023, verze k 18.1.
Ing. Marek Pokorný
29.09.2022 - Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK za rok 2022, verze k 29.9.
Ing. Marek Pokorný

Veřejné vyhlášky obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.04.2023 31.12.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku pro občany Ukrajiny v roce 2023
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 2/2021 o poplatcích za odpadové hospodářství
Ing. Marek Pokorný
16.12.2021 - Vyhláška 1/2021 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
01.01.2007 - Všechny veřejné vyhlášky obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka

Mateřská škola

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.01.2023 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný
12.01.2023 - Schválený rozpočet MŠ Bezkov na rok 2023
MVDr. Martin Kuřítka
12.01.2023 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MŠ Bezkov na rok 2023
Ing. Marek Pokorný
12.01.2023 - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024-25
Ing. Marek Pokorný

Zasedání, zápisy a usnesení zastupitelstva obce Bezkova

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.01.2005 - Všechny usnesení a zápisy ze zastupitelstva
MVDr. Martin Kuřítka

Informace poskytnuté dle zákona 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.01.2022 - Žádosti a odpovědi za rok 2022
Ing. Marek Pokorný
19.04.2021 - Žádosti a odpovědi za rok 2021
Ing. Marek Pokorný
07.01.2019 - Žádosti a odpovědi za rok 2019
Jiří Tunka
11.04.2018 - Žádosti a odpovědi za rok 2018
Jiří Tunka
09.04.2017 - Žádosti a odpovědi za rok 2017
Jiří Tunka
26.10.2016 - Žádosti a odpovědi za rok 2016
Jiří Tunka
01.01.2002 - Výroční zprávy o poskytování informací
MVDr. Martin Kuřítka