Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.06.2022 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku pro občany Ukrajiny v roce 2022
Ing. Marek Pokorný
11.12.2020 29.12.2020 Řád veřejného pohřebiště
Ing. Marek Pokorný
14.10.2020 31.10.2020 Veřejná vyhláška 3/2020 - řád veřejného pohřebiště
MVDr. Martin Kuřítka
30.04.2020 16.05.2020 Vyhláška č. 2/2020 o odpadech - novela
Ing. Marek Pokorný
05.03.2020 20.03.2020 Vyhláška 1/2020 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
17.12.2019 02.01.2020 Vyhláška 1/2019 o místním poplatku ze psů
Ing. Marek Pokorný
17.12.2019 02.01.2020 Vyhláška 2/2019 o odpadech
Ing. Marek Pokorný
19.09.2019 04.10.2019 OZNÁM ENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEZKOV
Ing. Marek Pokorný
27.10.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška 5/2017 - kterou se ruší vyhlášky 2/2017,3/2017,4/2017
Jiří Tunka
03.08.2017 18.08.2017 Vyhláška obce Bezkova č. 2/2017, o zákazu kouření a používání elektr. cigaret na veřejných prostranstvích obce Bezkova
Jiří Tunka
03.08.2017 18.08.2017 Vyhláška obce Bezkova č. 3/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci
Jiří Tunka
03.08.2017 18.08.2017 Vyhláška obce Bezkova č. 4/2017, o regulaci prodeje, podávání a konzumace alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti
Jiří Tunka
18.04.2017 03.05.2017 Veřejná vyhláška 1/2017 - stanovení školského obvodu Mateřské školy Bezkov
Jiří Tunka
10.12.2015 27.12.2015 Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jiří Tunka
10.12.2015 27.12.2015 Vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Jiří Tunka
23.03.2015 30.11.2015 Staré vyhlášky
MVDr. Martin Kuřítka
05.03.2015 20.03.2015 Vyhláška 1/2015 o odpadech
Jiří Tunka
21.12.2010 31.12.2010 Vyhláčka č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
MVDr. Martin Kuřítka
21.12.2010 07.01.2011 Vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
MVDr. Martin Kuřítka
12.05.2004 30.05.2004 Vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce
MVDr. Martin Kuřítka