OZNÁM ENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEZKOV

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.09.2019

Sejmuto: 04.10.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný