150 let kaple, svěcení zvonů

V roce 2005 oslavila naše kaple 150 let od svého postavení a bylo vhodné to důstojně oslavit. A jak jinak, než pořízením něčeho nového, co toto kulaté výročí bude v budoucnu připomínat.

 

Slavnost, svěcení zvonů

O zvonech

Expertíza zvonů

Ceny

Slavnost, svěcení zvonů

 

V roce 2005 oslavila naše kaple 150 let od svého postavení a bylo vhodné to důstojně oslavit. A jak jinak, než pořízením něčeho nového, co toto kulaté výročí bude v budoucnu připomínat.

Už dříve se uvažovalo o opravě zvonu Umíráčku, který byl delší dobu prasklý, takže jej nebylo dobře slyšet. K tomu se uvažovalo o novém velkém zvonu, který by doplnil chybějící zvon, zabavený za války. Nebýt pana probošta Josefa Hudce, asi by se nedělo nic. Právě ten přišel s myšlenkou pořídit nové zvony ke 150. výročí, které na zakázku ulila Zvonařská dílna Marie Tomáškové - Dytrychové v Brodku u Přerova nákladem 137 000 Kč.

Vetší částku si ale vyžádalo techniké vybavení zvonů od firmy Boroko z Brodku u Přerova, jež spolupracuje s tamní zvonařskou dílnou. Dále bylo nutno opravit zvonovou stolici a vyměnit technické vybavení stávajícího zvonu, které mu víc škodilo, než pomáhalo. Starý Umíráček, který přežil dvě světové války, již nebylo možno opravit, proto byl snesen.

Toto výročí se oslavilo o posvícení, které ovšem mělo jiný průběh, než obvykle. V neděli 9. října 2005 v 10 hodin začala před kostelem slavnost, na jejímž začátku opat kláštera premostrátů z Nové Říše Marián Rudolf Kosík posvětil nové zvony, které poté byly vytaženy na věž. Následovala slavnostní mše svatá, která byla sloužena venku před kaplí. Hudbou ji doprovázela dechová kapela pana Vorbise. Po skončení mše se chvíli čekalo, až nové zvony poprvé zazní. Nejdříve začal zvonit nejmenší zvon, k němu se po chvíli přidal nový velký zvon a nakonec i stávající střední zvon. Byla to krása, poslouchat souznění všech tří zvonů. Jeden z občanů to nazval zvoněním jako z Říma. Dále posvícení pokračovalo obvyklým způsobem.

Protože to byla poměrně velká investice, přinášíme čtenářům odborné posouzení stavu zvonů a jejich technického vybavení před rekonstrukcí, navrhovaná opatření, která byla provedena, a dále popis nového elektrického pohonu zvonu. A jako bonus je zde vše o zvonech, které kdy v Bezkově zvonily.

O zvonech 

Když už se občané rozhodli pro nové zvony, bylo potřeba zhodnotit staré zvony a jejich technické vybavení. Proto již dříve do Bezkova dorazili odborníci z oboru, aby mimo jiné provedli zvukovou expertízu stávajícího zvonu tónu F2, na jejímž základě nám doporučili nový zvon tónové výšky Es2 a jako náhradu za starý umíráček zvon tónu B2.

Nové zvony se pořizují do kostela jednou za několik století, proto bylo potřeba přistupovat s velkou zodpovědností i k povrchové výtvarné výzdobě zvonů, protože výtvarná výzdoba zvonů nese poselství budoucím věkům o naší době. A to je odraz našeho tisíciletí.

Co je dnes na věži

V současné době v Bezkově zvoní tři zvony, dva nové a jeden starší. Ty nové byly ulity ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové v Brodku u Přerova nákladem 138 540 Kč.

Velký zvon o hmotnosti 210 kg je zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Je ozdoben reliéfem Neposkvrněné Panny Marie, dále znakem obce Bezkov, Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou hvězdou a znakem zvonařské dílny rodiny Dytrychových. Na zvonu je nápis: Ke cti neposkvrněného početí Panny Marie - Bezkov - L. P. 2005; Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného, oroduj za nás! Na památku 150. výročí postavení této kaple. Malý zvon o hmotnosti 58 kg je zasvěcen sv. Josefu. Je ozdoben reliéfem sv. Josefa s Ježíškem, dále znaky jako na prvním zvonu. Na zvonu je nápis: Ke cti svatého Josefa - Bezkov - L. P. 2005 Svatý Josefe, v hodině naší smrti, oroduj za nás! Na památku 150. výročí postavení této kaple. Zvony byly posvěceny 9. října 2005 opatem kláštera premostrátů v Nové Říši Mariánem Rudolfem Kosíkem.

Starý zvon váží 100 kg. Na něm je nápis: Ulil Kovolit - Česká u Brna, pořízen nákladem občanů bezkovských v roce 1961. Je zasvěcen Panně Marii, jejímž reliéfem je ozdoben. Byl zakoupen v době hluboké totality, proto není divu, že Panna Maria je na reliéfu poněkud maskovaná. Experti neznajíce naše poměry v ní viděli sv. Zdislavu. Zvon byl vysvěcen 11. června 1961 generálním vikářem Kratochvílem z Brna. Fotky ze svěcení jsou zde.

Historie zvonů

Když byla kaple v roce 1855 dostavěna, dostala dva zvony. Velký vážil 150 kg a zvonil až do 5. února 1917, kdy byl sňat k účelům válečným. Před sejmutím se jím zazvonilo na rozloučenou. Při pádu se roztříštil.

Spolu s ním zvonil malý zvon nazývaný „Umíráček“. Tento byl ulit ve zvonařské dílně Jana Floridy ve Znojmě roku 1824 a vážil 32 kg. Je zajímavé, že je o 31 let starší než kaple. Přežil obě světové války, ale éru totalitního režimu už nezvládl a někdy v 80. letech praskl. Přestože nebyl moc slyšet, zvonilo se s ním nadále.

Aby nebyl sám, zakoupili mu občané u firmy Matyášek v Brně společnost, dva nové zvony. Větší o váze 251 kg byl zasvěsen Panně Marii a menší o váze 137 kg byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději. Tyto zvony byly slavnostně vysvěceny 26. září 1926. Neměly ale dlouhého trvání. Dne 13. března 1942 byly sundány a to i spolu s nejmenším zvonem, a odvezeny. Tyto zvony měly být odevzdány již dříve. Starosta František Švéda, č.p. 48 se to celou dobu snažil oddálit v naději, že Hitlerova říše bude poražena. Inu nestalo se tak. Sundáním zvonů byli poveřeni Antonín Švéda st. č.p. 15 a Josef Auer č.p. 42. Před sundáním dlouho zvonili, poté je, ač neradi, museli demontovat. Shodili je z věže na připravenou slámu. Přitom jeden z nich praskl. V kostele zůstala jen srdce zvonů. Po válce se vrátil jen nejmenší zvon, starý Umíráček.

Nové zvony

„Staré“ zvony

Na fotkách jsou: Zvon Maria z roku 1960 před opravou, starý Umíráček, závěs po třetím zvonu zabavením za války.

Expertíza zvonů

Vypracovala Firma Boroko z Brodku u Přerova

Na této stránce je popsán stav zvonů a vybavení před rekonstrukcí, navrhovaná opatření rekonstrukce a popis nového elektrického pohonu zvonů.

Stav před rekonstrukcí

Ve věži římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Bezkově, je dubová zvonová stolice s prostorem pro tři zvony. Zvonová stolice je tvořena třemi hranoly, stojkami o průřezu střední stojky 210x170 mm a krajními o průřezu 220x150 mm. Zvonová stolice má výšku 4400 mm a k vrcholu se rozšiřuje o 40 mm. Každá stojka je zajištěna šikmými vzpěrami z každé hrany do základních vodorovných prahových hranolů. V jednom poli zvonové stolice je zavěšený bronzový zvon tónu F2 ulitý zvonařskou dílnou Kovolit Česká u Brna v roce 1961.

V druhém poli zvonové stolice u zdiva lodi kostela je zavěšený prasklý zvon "Umíráček" o spodním průměru 370 mm z roku 1824. Nad tímto zvonem v horní části zvonové stolice je nepoužitelné ocelové jařmo po zrekvírovaném zvonu.

Funkční zvon z roku 1961 má spodní průměr věnce zvonu 560 mm, výšku zvonu s technickou talířovou korunou 670 mm a odhadovanou hmotnost 100 kg. Zvon je zavěšený na ocelových nosnících U profilu (jařmu). Jařmo zvonu je usazené na zvon obráceně (hřídelí nahoru) a to má za následek snížení těžiště zvonu a zvýšené dynamické účinky sil vznikajících při zvonění na zvonovou stolici a statiku věže. Zvon je uchycen k ocelovému jařmu čtyřmi třmeny zajištěnými objímkou, které jsou dotaženy k páskům z ploché oceli na jařmu šestihrannými maticemi. Hřídele jařma jsou opatřené ložiskovými tělesy s ložisky. Zvon je opatřen elektrickým zvoněním systému asynchronní motor, řetěz a kolo pohonu upevněné na jařmo. Motor je uchycen na nosnících profilu L pod zvonem.

Vyvažované srdce zvonu s pěstí je z tvrdšího materiálu a bije nevhodně 15/20 mm nad úhozovou ránu věnce zvonu a vybíjí zvon. Srdce zvonu je uchyceno třmenem s centrálním šroubem. Zvonová stolice má uvolněné horní vodorovné trámy kleštiny, které jsou ve střední části navíc zeslabené úpravami provedenými v minulosti. Zvon nebyl pootáčen.

Zvon F2 je ulit ve středním žebru, technická talířová koruna vychází z rovné základny. Čepec je v základu rovný a přechází klenutím do pláště zvonu. Pod čepcem je na plášti ornamentální pás. Pod ornamentálním pásem nad jednoduchou linkou je nápis: Ulil - Kovolit - Česká u Brna. Na středu pláště je nápis: Pořízen nákladem občanů bezkovských v roce 1961. Proti nápisu je reliéf sv. Zdislavy. (Jedná se o reliéf Panny Marie - poněkud maskované.-pozn. web.) Plášť zvonu přechází do věnce přes jednoduchou linku. Věnec je hladký.

Navrhovaná opatření

Po zhodnocení současného stavu zvonové stolice a dalšího vybavení navrhujeme následující opatření:

Zvon demontovat na podlahu věže a odstrojit jeho nevhodné technické vybavení a toto nahradit kompletně novým technickým vybavením zvonu s dubovým jařmem, kovanými třmeny (úchyt zvonu za korunu s šesti uchy). Jařmo po přesunutí zvonu do užšího pole zvonové stolice nelze použít.

Stávající tvrdé vyvažované srdce zvonu nahradit srdcem novým klasickým s koženým uložením, přepásaným objímkou, upevněným na čep třmene s centrálním šroubem, odpovídající tvrdostí a mechanickými vlastnostmi, tvrdosti a mechanickým vlastnostem zvonu. Zvon přesunout do vedlejšího menšího pole zvonové stolice s rozměrem mezi stojkami 670/705 mm. Stojky zvonové stolice doplnit šikmými vzpěrami a kleštinami pro uložení ložiskových těles jařma zvonu. Kleštiny se osadí do zádlabů stojek a vyztuží vzpěrami. Zvon se před usazením do koruny pootočí o 90° tak, aby srdce bilo do nového nevytlučeného místa na ráně věnce zvonu.

Nové dubové závěsné zařízení zvonujařmo nahradí dnešní ocelové, protože ocelové je rozměrově větší a dubové jařmo je vhodnější z akustického hlediska a vyrovnání těžiště zvonu.

Stávající elektrický pohon zvonu nahradit novým elektrickým pohonem s lineárním motorem. Jařmo zvonu opatřit vyvažovají pákou a závažím sloužícím také pro případ ručního zvonění. Šrouby a svorníky zvonové stolice dotáhnout, v případě nemožnosti dotažení tyto vyměnit za nové.

Nový zvon Es2 spodné průměr 670 mm o hmotnosti 180 kg usadit do většího pole zvonové stolice s rozměrem mezi stojkami 815 mm na nové kleštiny. Stávající prasklý zvon "Umíráček" je možné nahradit novým laděným zvonem tónu B2 spodní průměr 440 mm o hmotnosti 54 kg. Tento menší zvon by se usadil na kleštiny do horní části zvonové stolice nad stávající zvon z roku 1961.

Popis funkce elektrického pohonu zvonu

Výhodou nového pohonu zvonu s lineárním motorem je, že přenos hnací síly motoru na jařmo a zvon je bez zprostředkujícího převodu bezkontaktní, na principu magnetického polštáře. Zařízení pracuje na principu odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Tento systém zařízení dokáže rozhoupat zavěšený zvon bez počátečních tvrdých záběrů a nárazů na zvonovou stolici a minimalizuje negativní účinky působící na statiku věže.

Plně inteligentní elektronika rozhoupe zvon s možností přesného elektronického nastavení úhlu závěsu se zvonem při regulaci 1,5°, bez rizika poškození zvonu. Výhodou tohoto elektronického pohonu je možnost seřízení symetrie kyvu zvonu. To znamená, možnost seřízení tahu zvonu každou stranu samostatně, podle potřeby kyvu zvonu pravidelných úderů bití srdce na obě strany zvonu. Také elektromagnetické dobrždění rozhoupaného zvonu patří k přednostem konstrukce s lineárním motorem a eliminuje bezvládný a nepravidelný pohyb srdce zvonu po vypnutí zvonění.

Při zapnutí plně inteligentní elektroniky procesor rozpozná a vyhodnotí pro zahájení houpání zvonu stav všech ochranných prvků, jako je teplotní čidlo lineárního motoru, nepřerušený koncový snímač napájení a okamžitou polohu závěsu (jařma) se zvonem.

Pokud je vše bez poruchy a mechanického poškození bránícího pohybu, nebo mechanické překážky, elektronika připojí napájení motoru.

V této chvíli začíná pracovat lineární motor a začne rozhoupávat zvon na jednu a druhou stranu podle předem zadaných parametrů, ale jen tak rychle, jak mu to umožní magnetické pole a hmotnost zvonu. Tím dojde k plynulému rozoupání zvonu bez jakýchkoli nešetrných rázů až do hodnoty nastavené technikem na požadovaný počet stupňů úhlu kyvu.

Při dosažení této hodnoty dojde k přepnutí logiky elektroniky, do tzv. udržovacího režimu, kdy jsou zvonu dodávány jen takové impulsy, aby byl zachován předepsaný výkyv. V tomto režimu se využívá vlastní energie hmoty a setrvačnosti zvonu.

Poslední fází houpání zvonu je brždění. Při této fázi se využívá lineárního motoru k brždění zvonu a tím i k přerušení bití srdce na zvon v závislosti na hmotnosti zvonu. Všechny údaje jsou maprogramované a proto elektronika pracuje jako počítač s vlastní inteligencí, a je schopna nastavit nejvhodnější a nejšetrnější rozhoupávání. Zároveň vyhodnocuje a ukládá do vnitřní paměti výchozí stavy dané mechanikou apod. Popsaný princip rozhoupávání vyhovuje všem mechanickým a bezpečnostním požadavkům pro spolehlivý, úsporný provoz zvonu imitující klasické ruční zvonění.

Čas je bežně řízen standartními spínacími programovatelnými hodinami SH 252/3, které jsou řízené pomocí rádiového signálu časového normálu DCF77. Synchronizace je automatická, včetně přechodu na letní čas a zpět. Možnost programování různých časů vyzvánění pro libovolný den a čas v týdnu. Ovládací prvek: Zapnuto - automatický režim, podle naprogramovaných časů vyzvánění, ručně zapnuto kdykoli, např. pohřby a vypnuto, např. o velikonocích. Hodiny mají vlastní zdroj pro případ výpadku el. proudu a zachovají si naprogramované časy vyzvánění.

Nadstandartní hodiny nebyly do Bezkova dodány, proto jen stručně. Obsahují funkce standartních hodin. Dále možnost jednorázového programu, který se po odzvonění smaže. Po zakoupení elektrických kladiv (á 5000 Kč/zvon) mohou odbíjet čas jako věžní hodiny.

Dále je vhodné nainstalovat na silový kabel před rozvaděč s řídící elektronikou zvonů třífázovou přepěťovou ochranu třetího stupně. Tato dokáže zabránit běžnému zásahu blesku s přepětím atmosférickou elektřinou, pokud jde přepětí elektrickými vodiči. Pro případ, že se naindukuje napětí od blesku zemí a zdivem, neexistuje nikde jakákoli ochrana.

Všechny elektrické součásti byly schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze a jsou ve shodě s normami ČSN.

Ceny

Ceny jsou uvedeny s DPH

Nový zvon Es2
Výroba zvonu Es2 90 916 Kč
Technické vybavení zvonu Es2 21 872 Kč
Elektrický pohon zvonu Es2 30 143 Kč
Nový zvon B2
Výroba zvonu B2 47 624 Kč
Technické vybavení zvonu B2 9 562 Kč
Elektrický pohon zvonu B2 27 358 Kč
Stávající zvon F2
Technické vybavení - výměna 14 054 Kč
Elektrický pohon 27 489 Kč
Vyčištění a konzervace povrchu zvonu 1428 Kč
Demontáž a montáž technického vybavení 5355 Kč
Ostatní opatření
Oprava a úprava zvonové stolice,
doplnění kleštin a šikmých vzpěr
9608 Kč
Montáž nových zvonů 10 710 Kč
Cestovné 8282 Kč
Spínací hodiny SH 252/3 6200 Kč
Přepěťová ochrana třetího stupně 3F/400V 3547 Kč