Tradiční posvícení

Posvícení se slaví vždy první nebo druhou neděli v říjnu. Předchází sobotní akce - dovoz a stavba Máje. Potom večer bývá taneční zábava v kulturním domě. V neděli ...

Posvícení, to je výročí posvěcení kostela, v našem případě kaple. Slaví se v neděli, která spadá mezi 4. a 10. říjen včetně. Dříve, jak je v kronice psáno, slavnost se začala v neděli mší svatou. Poté chasa s muzikou chodila po vsi a zvala občany na posvícení, jež trvalo až do úterý. I příprava byla důsledná, před slavností se u hosince postavila máj. O průběhu se více dočtete v kronice.

Zajímavým způsobem však přežilo komunismus. Kdyby strana zakázala posvícení, lid by se určitě vzbouřil. A tak to slavili i její členové. Říká se, že o posvícení šli do kostela všichni, i straníci.

Nyní k dnešní podobě. První fáze proběhne asi rok předem, kdy se obědnají kapely, jedna na zábavu a jedna „po vsi“. Další přípravy začínají asi týden předem. Je nutno zajistit máj, víno, rozmarýny, výzdobu sálu a pentle na máj. V pátek odpoledne se kluci sejdou u kulturního domu, kde vykopou jámu na zasázení máje. Děvčata se starají o výzdobu sálu. V sobotu ráno jedou chlapci do lesa pro již zajištěnou máj. Hajný musí dostat něco posvíceňského vína. Vybrání pěkného stromu a dovoz obvykle zaberou celé dopoledne. Odpoledne děvčata ve spolupráci s dětmi nazdobí máj, mládek ohobluje kmen, starosta rozhlasem svolá všechny chlapy ze vsi a jde se stavět. Během chvíle se máj tyčí na vesnicí.

Večer začíná taneční zábava, která trvá do pozdních nočních hodin, cca do 3 hodin. Ráno, obvykle v 9 hodin začíná mše sv. Po ní si stárek připije s knězem a jde se po vsi zvát všechny občany na večer. Jako prvního zvou starostu s rodinou. Po skončení jde chasa domů na oběd, přičemž každý chlapec pozve muzikanta. Večer se hraje a tancuje dál, asi do 20 hodin, kdy se lidi rozejdou, protože následující den je již pracovní. U celé oslavy nechybí ani atrakce, téměř každým rokem přijedou kolotoče, houpačky a nechybí ani střelnice. To uvítají nejenom děti. Téměř tradicí se stalo, že o půlnoci ze soboty na neděli se koná noční jízda pro účastníky posvíceňské zábavy.

V roce 2005 mělo posvícení zvláštní průběh, protože bylo jubilejní a při té příležitosti byly posvěceny nové zvony, více zde.

O posvícení v roce 2018 byla ku příležitosti 100 let výročí Československa zasázena Lípa Republiky. V neděli po Mši sv. se od kaple vydal průvod k pomníku TGM před Mateřskou školkou, kde byla položena kytice. Následně se průvod vydal k pomníku před Pokornými č.p. 76, kde pan farář požehnal sazenici a poté zástupci Obce a Sboru dobrovolných hasičů Lípu Republiky zasadili. Dále chasa pokračovala v tradičním zavádění.

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Stavba Máje po staru

Do roku 2014 se v Bezkově stavěla Máj tradičním způsobem. V pátek odpoledne se sešli chasníci a vykopali díru pro zasázení Máje. Kopání mírně ztěžovaly kameny, kterými byla v zemi zapřena stará Máj. V sobotu odpoledne se sešli všichni chlapi ze vsi, aby připravenou Máj vztyčili vzhůru. Máj vzali do rukou a přenesli ji do jámy, dokud na ni šlo dosáhnout, zvedala se rukama. Ve větší výšce se potom zvedala hasičskými háky a žebříky.  V jámě se se zajišťovala kameny a zeminou.

Rok 2013

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2004

Rok 2002