Veřejná vyhláška - Územní plán kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území.

(na www.kr-jihomoravsky.cz/...)

Soubory ke stažení:
2016-verejna-vyhlaska-up-kraje.pdf

Vyvěšeno: 25.04.2016

Sejmuto: 08.06.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka