Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.10.2023

Sejmuto: 23.10.2023

Zveřejnil (zodpovídá): MVDr. Martin Kuřítka