Rozhodnutí KÚ JmK - zamítnutí výjimky u chráněné sovy pálené

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.04.2023

Sejmuto: 31.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný