Rozhodnutí KÚJmK - výjimka sběru chráněných živočichů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.07.2021

Sejmuto: 30.07.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný