Veřejná vyhláška MZe - národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.06.2021

Sejmuto: 18.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný