Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných živočichů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.01.2020

Sejmuto: 05.02.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný