Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.09.2019

Sejmuto: 31.12.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Marek Pokorný