Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.07.2023 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace na provoz venkovské prodejny
Ing. Marek Pokorný
30.06.2023 - Darovací smlouva na provoz venkovské prodejny.
Ing. Marek Pokorný
23.06.2023 - Smlouva s MěÚ Znojmo - evidence obyvatel
Ing. Marek Pokorný
22.10.2022 - Smlouva s VaK o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Ing. Marek Pokorný
31.08.2022 - Smlouva s JmK o poskytnutí dotace - parkoviště u hřbitova
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Dohoda s VaK o poskytnutí závazku
Ing. Marek Pokorný
23.04.2021 - Smlouva s VaK o poskytnutí dotace
Ing. Marek Pokorný