Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.04.2019

Sejmuto: 31.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka