Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.11.2022 29.01.2023 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
Ing. Marek Pokorný
28.11.2022 29.01.2023 Oznámení 1. zasedání volební komise
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Počet a sídlo volebního okrsku
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Ing. Marek Pokorný
14.11.2022 30.01.2023 Jmenování zapisovatele
Ing. Marek Pokorný