Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2022 12.06.2022 Rozhodnutí KÚ JmK - zamítnutí výjimky u chráněného čmeláka 2
Ing. Marek Pokorný
05.05.2022 05.06.2022 Rozhodnutí KÚ JmK - zamítnutí výjimky u chráněného čmeláka
Ing. Marek Pokorný
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - kůrovcová kalamita
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZe - zalesňování smrkem
Ing. Marek Pokorný
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesy
Jiří Tunka
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka