Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.03.2023 15.06.2023 Rozhodnutí - Povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice
Ing. Marek Pokorný
06.03.2023 22.03.2023 Zahájení územního řízení - kanalizační přípojky
MVDr. Martin Kuřítka
21.02.2023 12.06.2023 Oznámení o uzavírkách silnic během výstavby kanalizace
MVDr. Martin Kuřítka
07.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška MZe - úprava hospodaření v lesích
Ing. Marek Pokorný
19.03.2020 - Nařízení hejtmana nosit roušky
Ing. Marek Pokorný
13.03.2020 - Nouzový stav - COVID-9
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka