Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.09.2023 09.10.2023 Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice 2
MVDr. Martin Kuřítka
19.09.2023 09.10.2023 Rozhodnutí MěÚ Znojmo - Uzavírka silnice 4
Ing. Marek Pokorný
11.09.2023 24.10.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo - Územní plán Podmolí
Ing. Marek Pokorný
29.08.2023 08.10.2023 Veřejná vyhláška JmK - aktualizace zásad územního rozvoje
Ing. Marek Pokorný
07.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška MZe - úprava hospodaření v lesích
Ing. Marek Pokorný
09.09.2019 31.12.2024 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky z ochrany rysa a medvěda
Ing. Marek Pokorný
01.04.2019 31.12.2023 Rozhodnutí KÚJmK - výjimky u chráněných rostlin a živočichů
Jiří Tunka