Kam, jak a do kdy podat kandidátku do zastupitelstev obcí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

MěÚ Znojmo stanovuje, kterým pověřeným pracovníkům MěÚ se podávají kandidátní listiny.

Lhůta je do 31.7. 2018, do 16,00 hodin.


Vyvěšeno: 20.06.2018

Sejmuto: 06.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka