Nařízení MěÚ Znojmo č. 3/2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Nařízení MěÚ Znojmo č. 3/2018, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hpospodářské osnovy na období let 2020 - 2030 z zařizovacím obvodu "Znojmo II" (LHC 616819)


Vyvěšeno: 20.06.2018

Sejmuto: 30.09.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka