Stanovení počtu členů komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise k volbě prezidenta republiky.


Vyvěšeno: 13.11.2017

Sejmuto: 28.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka