Stanovení počtu a sídla volebního okrsku

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.09.2017

Sejmuto: 22.09.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Jiří Tunka