Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.03.2023 30.06.2023 Informace Státní veterinární správy
Ing. Marek Pokorný
08.03.2023 26.03.2023 Oznámení o konání valné hromady MS Mašovice
Ing. Marek Pokorný
07.02.2023 - Informace o odpadech
Ing. Marek Pokorný
09.11.2022 - Ořez dřevin okolo elektrického vedení 2022
Ing. Marek Pokorný
21.11.2019 - Plán odezvy na mimořádní události
Ing. Marek Pokorný
20.12.2017 - Změna postupů při povolování kácení kvůli stavbám
Jiří Tunka
19.12.2013 - Strategický plán rozvoje obce Bezkova
MVDr. Martin Kuřítka