Pohled s odstupem času

Jak se obec měnila v průběhu času.

 

Obec

Mateřská škola

Hasičská zbrojnice

Kříž u cesty do Citonic

Kulturní dům

Kaple

Trafostanice

Obchod Jednota

Hřbitov

Kopec pod Jednotou