Oslava 750 let obce

Oslava 750 let od první písemné zmínky z roku 1252. Oslava proběhla 22. června 2002.

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1252, kdy král železný a zlatý Přemysl Otakar II., v té době spoluvládce Václava I. podepsal listinu Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ve které se potvrzuje rozhodnutí z roku 1240, přidělit Bezkov Probošství na Hradišti.

Tato oslava proběhla v sobotu 22. června 2002. K příležitosti této oslavy byl vydán zpravodaj, alespoň naznačující historii této obce. Všechno začalo ráno v 9 hodin mší svatou v doprovodu dechové kapely. Potom byl v kostele vysvěcen prapor. Dále pokračoval průvod z kostela k pomníku u Pokorných, na kterém probošt Josef Hudec posvětil erb, vyrobený bratry Pátými ze Znojma. A aby to nebylo všechno, průvod odtud šel k hasičské zbrojnici, kde byl posvěcen sv. Flofián, kterého mužstvu věnoval a všechny náležitosti okolo kapličky pro něj zařídil tehdejší místostarosta MVDr. Bedřich Kuřítka. Dále byla v programu hasičská soutěž v požárním útoku, která se konala na louce před Poláškovými. Soutěžily muži i ženy. Představilo se také bezkovské družstvo žen, které byly dokonce lepší než místní muži. Po skončení soutěže hrála na louce countryskupina Paroháči a lid se bavil. Celou oslavu završila taneční zábava v kulturním domě, která pokračovala do pozdních nočních hodin.

Na prvních dvou fotografiích předává tehdejší předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus naší tehdejší starostce Šárce Freiové dekret o užívání znaku a praporu.