Dětský den a další akce pro děti

1. červen je mezinárodní den dětí. Proto vždy bývá jedno sobotní červnové odpoledne věnováno dětem. Akce se vždy plánuje tak, aby se pokud možno nepřekrývala se sousedními obcemi.

 

Dětský den 2023

Dětský den 2022

Velikonoční tvoření Bezkováčku 2022

Jednu dubnovou sobotu uspořádal dětský klubík Bezkováček v kulturním domě velikonoční tvoření. Akce se vydařila, účast byla hojná. Výtvory byly poté využity pro velikonoční výzdobu obce.

2021

Tento rok byl díky covidovým opatřením zvláštní, proto byl dětský den uspořádán rozptýleně. Stanoviště byly různě po obci - u pomníku, u lípy, u kaple, u školy a u hasičské zbrojnice a nakonec na hřišti.

2020

Tento rok vzhledem ke covidové situaci nebylo možno pořádat dětský den v červnu. Proto byla na konci letních prázdnin uspořádaná akce pro děti s výstižným názvem Do školy bezpečně. Dobrovolníci z červeného kříže předvedli dětem základy první pomoci, hasiči probrali požádní bezpečnost, dále se s dětmi prodiskutovalo bezpečné chování na silnicích a také proběhla malá debata o nebezpečných nástrahách na internetu.

 2019

2018

2017

2011

2010

2009

2008