Oprava věže kaple

Na podzim 2012 byla opravena střecha věže místní kaple. Protože krov byl značně poškozen červotočem, hnilobou a dalšími dřevokaznými procesy, bylo třeba zvolit radikální řešení. V kopuli pod křížem byla nalezena schránka z roku 1913. 

 

Na podzim 2012 byla opravena střecha věže místní kaple. Původně se zamýšlela pouze oprava krovu a nové oplechování. Jenže krov byl značně poškozen červotočem, hnilobou a dalšími dřevokaznými procesy, bylo třeba zvolit radikální cestu. Vždyť poslední oprava proběhla v létě 1913, ještě za Rakouska - Uherska. Střecha věže byla kompletně snesena a úplně nový krov, ošetřený proti skůdcům, zakryl měděný plech, který vydrží určitě více než 99 a 3/4 roku. A když už bylo postaveno lešení, opravila se také fasáda veže. Ve výběrovém řízení nabídla nejlepší podmínky stavební firma pana Robert Pokorného z Kuchařovic, rodáka z Bezkova, shodou okolností pravnuka stavitele Františka Pokorného z Mašovic, který opravoval kapli před skoto 100 lety. Na to se přišlo až po až po otevření schránky uložené v kopuli. Oprava věže stála 478918,- Kč. Obec na ni obdržela dotaci ve výši 364470,- Kč z programu rozvoje venkova poskytnutou Evropskou unií a z národních zdrojů.

 

Obsah schránky

Při opravě se nalezla v kopuli pod křížem schránka z doby poslední opravy, tj.z léta 1913. Otevřena byla 31. října na městském úřadě Znojmo za účasti zástupců obce a památkářů. Schránka obsahovala tři mince, dobové noviny - Lidové noviny včetně přílohy a katolické noviny Den. Dále byl nalezen památný spis o opravě kaple z roku 1913. Do nové schránky byl vložen pamětní list o této opravě, shrnutí historie kaple, současný výtisk regionálních novin, 5 současných mincí a původní obsah s výjimkou některých starších novin, které by se už do schránky nevešly a byly uschovány na obecním úřadě. Všechny dokumenty jsou níže k dispozici v PDF. Památkáři nám dále poskytli kopie projektu opravy kaple z roku 1913 a jeden z návrhů kaple z 50. let 19. století.

Historické dokumenty

Dokumenty jsou ve formátu PDF, otevřete kliknutím na náhled.

Jeden z návrhů kaple. Plán opravy kaple v roce 1913
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image