Ukliďme Česko

V roce 2019 se naše obec poprvé zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“, protože příroda je krásná bez odpadků.

 

První úklid se uskutečnil v neděli 14. dubna 2019 za účasti 15 občanů a přátel Bezkova, z toho 4 dětí. Uklízeli jsme koryto Gránického potoka pod vsí směr Citonice a úsek od rybníka k sadu. Další dvě dobrovolnice uklidily příkopy u silnice do Citonic a kolem hřbitova. Posbírali jsme celkem 250 kg odpadu a 20 pneumatik. Akci jsme zakončili společným posezením u ohně na hřišti.

V roce 2020 nám úklid zkomplikoval koronavirus. I tak se podařilo 19. září uspořádat komornější akci, při které jsme vyčistili část Háje, příkopy u silnice do Citonic a část obecního lesa pod chalupami č. 52 - 67.

V posledních letech se uklízely vesměs příkopy kolem silnic. V roce 2024 se čistil jeden les od pet-lahví, které byly kdysi použity jako chráničky mladých stromků.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a všechny prosíme, aby šli svému okolí příkladem, neodhazovali odpadky do přírody a nebáli se kamaráda pokárat, když tak učiní.

Akce Ukliďme Česko má za cíl čistit přírodu od drobných odpadků a monitorovat terén, aby se případně odhalily černé skládky. Vychází se z psychologického efektu, že každý snáz v přírodě něco odhodí, když už tam něco leží. Ale když je příroda čistá, tak si to odhození odpadku aspoň někdo rozmyslí.

Rok 2024

 

Rok 2019