„Povodně“

Povodně v uvozovkách, protože se sice rozlil místní potok, ale naštěstí se žádná katastrofa nekonala. Vždy byly zality pouze louky a zahrady.

Povodně v uvozovkách, protože v obou případech se potok sice rozlil, ale naštěstí se žádná katastrofa nekonala. Vždy byly zality pouze louky a zahrady.

Na jaře 1985 roztál sníh velmi rychle. Protože zem byla zamrzlá, neměla se voda kam vsakovat. Gránický potok, který teče Bezkovem ale takový nápor vody nezvádl a vylil se z břehů. U Kliků č.p. 13. měli vodu i na dvorku.

V neděli 2. května 2004 odpoledne se nad Bezkovem spustila ohromná bouře. Při ní spadlo 34 mm během velmi krátké doby, takže napršená voda se na polích nestačila vsakovat a Gránický potok se rozlil. U farmy zemědělského družstva tekla voda i po silnici. Hasičský sbor měl po dlouhé pauze ostrý zásah u pana Jana Trojana č.p.86, kterému se do studny dostala kalná voda z polí.

Povodeň 2004

Povodeň 1985

Další fotky budou doplněny po spuštění webu.