Nové zastupitelstvo obce

Ve dnech 23. a 24. září proběhly volby do zastupitelstva obce Bezkov

Do zastupitelstva byli zvoleni Ing. Marek Pokorný, MVDr. Martin Kuřítka, Bc. Ida Holíková, Martin Klika, Tomáš Voříšek, Bc. Jan Jasenský, DiS. a Jan Trojan. Podrobné výsledky najdete najdete ZDE. (Odkaz vede na server volby.cz)

Dne 20. října proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém všichni zvolení zastupitelé složili slib a byli zvoleni noví funkcionáři:

Nové složení zastupitelstva:

Starosta obce:  Ing. Marek Pokorný

Místostarosta obce: Martin Klika

Kontrolní výbor: Předseda Tomáš Voříšek, členové Bc. Ida Holíková a Jan Trojan

Finanční výbor: Předseda MVDr. Martin Kuřítka, členové Bc. Jan Jasenský, DiS. a Václav Kilhof

Kulturní výbor: Předseda Bc. Ida Holíková, členové Bc. Jan Jasenský, DiS. a Mgr. Jana Zifčáková