Obec žádá občany

Obecní úřad žádá občany, kteří obdrželi Smlouvu o nájmu hrobového místa, aby jeden výtisk - podepsaný - vrátili do schránky u obecního úřadu.