Omezení návštěv úřadů

V době vyhlášení nouzového stavuje je návštěva všech úřadů omezena na vyřízení nezbytně nutných záležitostí. Je preferována komunikace e-mailem a telefonicky. Proto žádáme občany o úhradu poplatků za odpad a psa na rok 2021 převodem na účet 10326741/0100, popř. posečkání na příznivější období. Termín pro úhradu těchto poplatků je do 30. června 2021. Děkujeme všem za pochopení.