Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Znojmo děkuje všem, kdo přispěli do tříkrálové sbírky. V Bezkově se vybralo 2100,- Kč.
(Nejsou započítány příspěvky poslané převodem na účet)

Do Tříkrálové sbírky je možné do konce dubna přispět převodem na sbírkový účet 66008822/0800, VS: 77706700

 Leták s poděkováním