Volby do poslanecké sněmovny

Ve dnech 8. a 9. října proběhnou volby do poslanecké sněmovky parlamentu ČR.

Volební místnost bude umístěna v kulturním domě. (kvůli dodržení potřebných rozestupů)

Volební místnost bude otevřena:
v pátek 8. října 2021 v čase 14:00 - 22:00 hodin,
v sobotu 9. října 2021 v čase 8:00 - 14:00 hodin.

Pokud v době konání voleb nebudete v místě bydliště, lze si zažádat o vydání voličského průkazu.

Žádost o vydání voličského průkazu ke stažení zde. (potřebné instrukce jsou na žádosti)

Nebuďte lhostejní o osudu své země a pamatujte také na své potomky, příští generace.