Nouzový stav ČR

Aktuální informace k situaci najdete na covid portálu covid.gov.cz

Informace k registraci na očkování proti Covid-19
Informace o očkování pro seniory 70-80 let
Informace k dopravě na očkovací místo

Z Bezkova:

Společenské akce se budou konat podle aktuální situace.

Obec Bezkov děkuje všem, kdo se na jaře zapojili do akce šití roušek. Vybralo se celkem 70 roušek, které potom byly rozdány občanům nad 65 let.

Žádáme občany, aby se v současné situaci chovali zodpovědně, maximálně omezili sdružování více osob, návštěvy obchodů a institucí.