Nouzový stav ČR

Aktuální informace k situaci najdete na covid portálu covid.gov.cz

Z jiných úřadů

Finanční úřad žádá občany, aby daňová přiznání podávali tak, aby nemuseli osobně na úřad. Více zde.

Z Bezkova:

Mateřská škola funguje. O případném omezení budou rodiče informováni individuálně.

Obecní knihovna je zatím uzavřena. Při zlepšení stavu bude možné si knihy objednat elektronicky, více na webu knihovny knihovna.bezkov.cz

Bohoslužby v našem kostele jsou do odvolání zrušeny. O změnách budou věřící informováni.

Společenské akce se budou konat podle aktuální situace. Obecní ples pravděpodobně neproběhne.

Obec Bezkov děkuje všem, kdo se na jaře zapojili do akce šití roušek. Vybralo se celkem 70 roušek, které potom byly rozdány občanům nad 65 let.

Žádáme občany, aby se v současné situaci chovali zodpovědně, maximálně omezili sdružování více osob, návštěvy obchodů a institucí.