Svoz odpadů

Kalendář svozu odpadů na rok 2023 

 

Odpadová osvěta

Vyšlo v občasníku 2/2020

Závěrem roku 2020 nám dovolte trochu odpadové osvěty. Již přes rok je umožněno obyvatelům Bezkova třídit plasty a papír přímo ve svých domácnostech. Možnost zapůjčení popelnic na plasty využilo 57domácností a popelnici na papír si vyzvedlo 41 domácností. Třídění se tak pro občany stalo zase o kus dostupnější a pohodlnější.

Pokud vám dlouhodobě jedna popelnice na tříděný odpad nestačí, můžete si přijít na obec zažádat o další. Ještě lepší by však bylo, kdybychom se zamysleli nad svým nákupním chováním a spotřebu plastů v domácnosti se pokusili omezit.

Ke třídění odpadu lze využít i centrální sběrné místo. Zde bychom chtěli požádat občany, aby třídili uvážlivě. Pytle od cementu a jiných stavebních hmot jsou sice papírové, ale natolik znečištěné, že se k další recyklaci použít nedají. Do popelnic na papír tak patří noviny, časopisy, kartony, lepenky, balicí papíry, zmáčknuté krabice, apod. a nepatří papír mokrý, mastný nebo jakkoli znečištěný (pytle od cementu apod.).

U popelnic na plasty je to obdobné. Do nich patří čistý obalový plast – zmáčknuté PET lahve, kelímky, sáčky, pytle, prázdné obaly od šamponů, kosmetiky, čisticích prostředků a vypláchnuté nápojové kartony od mléka a džusů. Nepatří tam guma, PVC, prázdné obaly od chemikálií, dezinfekčních prostředků a olejů.

Sběrné místo dále nabízí kontejner na třídění čirého a barevného skla a drobného kovového odpadu. (plechovky, konzervy, apod.)

Drobný elektroodpad je pak možné odevzdat do kontejneru na obecním úřadě a stejně tak lze do příslušného kontejneru na obecním úřadě odevzdat v uzavřené PET lahvi také tuky a oleje z kuchyně, které v žádném případě nepatří do odpadu ve dřezu, umyvadle či WC. Děkujeme za součinnost.

Fritex - Osvěta o tucích

Informace FCC, co patří do velkoobjemového odpadu a co patří do nebezpečného odpadu