Starosta obce oznamuje občanům, kdo má zájem o dřevo na stojato, nechť si do 28. února 2019 podá písemnou žádost na Obecním úřadě.

jedná se o dřevo kalamitní, napadené kůrovcem.

Podrobnosti