Starosta obce oznamuje občanům, kdo má zájem o dřevo na stojato, nechť si do 28. února 2019 podá písemnou žádost na Obecním úřadě.

jedná se o dřevo kalamitní, napadené kůrovcem.

Podrobnosti

Na podzim 2012 byla opravena střecha věže místní kaple. Protože krov byl značně poškozen červotočem, hnilobou a dalšími dřevokaznými procesy, bylo třeba zvolit radikální řešení. V kopuli pod křížem byla nalezena schránka z roku 1913.